Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022, obejmującej:1) w roku 2021 – 4 349 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów;2) w roku 2022 – 4 460 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułApel do Premiera RP w sprawie broni chemicznej i pozostałości wojennych na Bałtyku
Następny artykułOdbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku