Medal „Pro Domo Trsoviensi”

Medal „Pro Domo Trsoviensi” jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską za  znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa.

Nagrodę otrzymali:

Franciszek Fabich

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Miasto Witten

Roman Landowski

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tczewie

Jerzy Kubicki

Tadeusz Abt

Janusz Kortas

Czesław Glinkowski

Henryk Lemka

Elżbieta Grzenkowska - Hawryluk

Józef Krawczykiewicz

Włodzimierz Ziółkowski

Edward Pieczewski

Mieczysław Polewicz

Mieczysław Izydorek

Urszula Giełdon

Norbert Jatkowski

Stanisław Zaczyński

Józef Ziółkowski

Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 5 w Tczewie

Hugo Fortenbacher

Bronisław Drewa

Tadeusz Grys

Adam Murawski

Kazimierz Ickiewicz

Józef Bejgrowicz

Jan Stachowiak

Bernard Kapich

Adam Przybyłowski

Józef Golicki

Janice Lynn Sherry

Eugeniusz Markowicz

Jan Szymała

Tadeusz Magdziarz

Eleonora Lewandowska

Zygfryd Liban

Ryszard Lidzbarski

Magdalena Kubicka-Netka

Tomasz Tobiański

Tadeusz Galiński

Jacek Wiśniewski

Andrzej Semborowski

Alicja Gajewska

Jacek Prętki

Gertruda Pierzynowska

Janusz Landowski

Ryszard Kruża

Andrzej Merchel

Jarosław Kukowski

Adam Wendt

Edmund Antczak

Kazimierz Homa

Kamila Justa-Kowalska

Pobierz plik

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content