Usługa polegająca na rejestracji wybranej domeny *.tczew.pl jest bezpłatna, ale dotyczy tylko mieszkańców miasta Tczewa oraz firm i instytucji działających również na terenie tego miasta.

W jaki sposób zarejestrować domenę *.tczew.pl

 1. Należy wypełnić wniosek dotyczący rejestracji domeny, który dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Można także wydrukować poniższy wniosek, wypełnić go i podpisać, a jego skan wysłać na adres: domena@um.tczew.pl

Wnioski można pobrać tutaj (pliki pdf, doc):

Uwaga! Wypełniony wniosek w postaci skanu można także przesyłać drogą elektroniczną. Musi on być jednak podpisany i/lub ostemplowany pieczątką firmy.

 • Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie.
 • Można wydrukować powyższy wniosek, wypełnić go i podpisać, a jego skan wysłać na adres: domena@um.tczew.pl
 • Wniosek lub zmianę parametrów zarejestrowanej domeny można podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym i wysłać pliki na adres: domena@um.tczew.pl
 • Wniosek lub zmianę parametrów zarejestrowanej domeny można wysłać poprzez ePUAP i Elektroniczą Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Tczewie za pośrednictwem “Pisma ogólnego”.
 • Uwaga! Osoba ubiegająca się o domenę *.tczew.pl musi być osobą pełnoletnią w przeciwnym wypadku wniosek o domenę musi złożyć oraz podpisać swoim nazwiskiem jej prawny opiekun / rodzic.
 • W niektórych przypadkach domena może zostać przyznana terminowo, na czas określony.

Uwaga! Szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić na punkt “Dane dotyczące serwera www”. Należy w tym miejscu dokładnie podać przynajmniej dwie nazwy lub dwa numery IP (NS / DNS) Państwa serwera www, na który skierowana zostanie domena zgłoszona we wniosku. Urząd Miejski w Tczewie nie oferuje serwera www, a jedynie samą domenę, którą za pomocą własnego serwera DNS kieruje na wskazany przez Państwa serwer.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Miejski w Tczewie (maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku) domena zostaje skonfigurowana na serwerze DNS Urzędu Miejskiego w Tczewie, a osoba wnioskująca otrzymuje pocztą tradycyjną list z oficjalnym zezwoleniem na rejestrację domeny świadczący równocześnie o właścicielu domeny.

Uwaga! Proces oddelegowania domeny na wskazany serwer jest niezależny od Urzędu Miejskiego w Tczewie i trwa nawet do 48 godzin.

W jakich przypadkach Urząd Miejski w Tczewie odmawia rejestracji domeny?

 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny, która zawiera słowa, zwroty wulgarne lub obraźliwe,
 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny, która zawiera nazwę lub nazwy ulic, nazwy własne budynków, zabytków, itp.
 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią,
 • nie wydaje zgody na rejestrację domeny jeśli wnioskodawca nie jest mieszkańcem Tczewa lub firma, dla której chciałby uzyskać domenę działa poza granicami miasta Tczewa,
 • nie wydaje zgody na rejestrację domeny, która może w przyszłości zostać wykorzystana na jego potrzeby własne (pierwszeństwo w użytkowaniu domeny posiada Urząd Miejski w Tczewie).

W jakich przypadkach Urząd Miejski w Tczewie może odebrać domenę?

 • w przypadku, gdy domena była skonfigurowana zgodnie z wnioskiem, lecz była nieużywana przez dłuższy okres czasu i/lub domena stała się konieczna do wykonywania zadań własnych Urzędu Miejskiego w Tczewie, czego nie można było przewidzieć w chwili wydania zezwolenia na używanie domeny.

W sprawach dotyczących domeny prosimy pisać na adres e-mail: domena@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMiasta partnerskie i zaprzyjaźnione
Następny artykułZwolnienie w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji