Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tczewa

 1. O patronat honorowy Prezydenta Miasta Tczewa może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym. Wydarzenie powinno mieć charakter co najmniej ogólnomiejski.
 2. Prawidłowo wypełniony wniosek (plik wniosku dostępny poniżej) należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej 30 dni przed imprezą.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
 4. Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, wsparcia finansowego, rzeczowego bądź organizacyjnego.
 5. O środki finansowe ubiegać można się wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
 7. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu.
 8. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Tczewa może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 9. Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Tczewa zobowiązuje organizatora do
 • zamieszczenia logo Tczewa lub herbu miasta we wszystkich materiałach organizatora;
 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora;
 • dołączenia linku tczew.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora;
 • przesłania najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu na adres e-mail podany w odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu – pobierz wniosek (PDF / DOCX);
 • przesłanie w terminie 3 dni od zakończenia imprezy co najmniej 3 zdjęć i relacji z wydarzenia – w wersji elektronicznej, z prawem do nieodpłatnego wykorzystania przez Urząd Miejski w Tczewie, na adres e-mail podany w odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPoranek Filmowy – projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu” w CKiS – 21 lutego
Następny artykułTa mała piła dziś – program muzyczno-kabaretowy – 19 lutego w CKiS