2018

Najlepszy Prezydent Pomorza

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zwyciężył w plebiscycie  „Orzeł Samorządu” w kategorii Najlepszy Prezydent Pomorza.Organizatorem plebiscytu jest  redakcja „Magazynu Pomorskiego”. Konkurs odbywa się co cztery lata – i jest swego rodzaju podsumowaniem kadencji samorządów. Patronuje mu  przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Gmina na “5”

Gmina Miejska Tczew już po raz drugi (poprzednio w 2014 roku) otrzymała nagrodę w rankingu „Gmina na 5” organizowanego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przebadanych zostało 658 gmin, w tym 35 z województwa pomorskiego.

Tczew Samorządem Równych Szans 2017

Tczewski projekt „Życie to teatr”  otrzymał  wyróżnienie w IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”.  Projekt realizowany był przez MOPS i ZM PKPS w Tczewie, a konkurs został zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

2017

– Tczew “Gminą przyjazną rowerzystom” – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

2016

Gmina Miejska Tczew  – wyróżnienie w kategorii „Gmina Recyklingu”

(XVII Edycja Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez firmę Abrys)

Miasto Tczew  otrzymało wyróżnienie w konkursie  na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016”

Wyróżnienie przyznano za projekt „Zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie – modernizacja łącznika od ul. Armii Krajowej do Szkoły Podstawowej nr 12”.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki otrzymał Złoty Medal “Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

Tczew “Gminą przyjazną rowerzystom” – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej

2015

Tczew ECO-MIASTEM 2015 – nagroda w kategorii gospodarka odpadami dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców, przyznana przez Ambasadę Francji w Polsce

Tczew “Gminą przyjazną rowerzystom” – II miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytoroalnego. Odznakę przyznał minister cyfryzacji i administracji

Miasto Tczew zwyciężyło w konkursie  „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” . Konkurs zorganizowany został przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, a patronat honorowy sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk

Certyfikat Odpowiedzialności i Kompetencji Publicznej dla Gminy Miejskiej Tczew

2014

I miejsce w konkursie na “Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce”  w kategorii „Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna” – za przebudowę węzła transportowego. Organizatorem konklursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich,  a patronat honorowy sprawuje Prezydent RP.

I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii: Zieleń w mieście – za ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną wzdłuż Wisły. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowiska

Miasto Tczew otrzymało nominację do nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”

Świetlica środowiskowo-sąsiedzka z ul. Zamkowej 26 została wyróżniona w kategorii: „Czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju”. W tej samej kategorii startowało 130 innych podmiotów – Tczew znalazł się w gronie pięciu wyróżnionych

Miasto Tczew zwyciężyło w konkursie  „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” w kategorii : aktywność na rzecz przedsiębiorców. Konkurs zorganizowany został przez Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, a patronat honorowy sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk

„Gmina na 5” – Tczew znalazł się na czwartym miejscu w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W rankingu oceniano jakość obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin

2013

Pierwsze miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin woj. pomorskiego.  Badaniem objęto 123 gminy. Badanie przeprowadzone zostało w 2012 r przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego „BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej”

Władze samorządowe Tczewa wraz z Fundacją Pokolenia oraz Radiem Fabryka i Telewizją TeTka  zdobyły nominację do Nagrody Super Samorząd 2012. Tczew znalazł się w gronie 19 samorządów nominowanych do nagrody.  Urzad został doceniony za przepływ informacji między samorządem a mieszkańcami. Inicjatywie patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za promowanie idei zrównoważonego transportu publicznego, a w szczególności realizację projektu „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” i tym samym dobre wykorzystanie środków UE z perspektywy budżetowej 2007-2013

Dyplom Honorowy i Kula Doskonałości – najważniejsze wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nagroda przyznana za „tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków rozwoju i pełnego korzystania z praw przysługujących wszystkim obywatelom, wspieranie w życiu społeczności lokalnej oraz troskę, odpowiedzialność , szacunek i wiedzę czyli za twórczą miłość.”

Zintegrowany węzeł transportowy – wyróżnienie I stopnia Marszałka Woj. Pomorskiego w konkursie  na “Najlepszą przestrzeń publiczną 2013”

2012

Nagroda: Najwyższa Jakość QI 2012 w kategorii: QI Order – System zarządzania Jakością – konkurs organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

„Kryształy przetargów publicznych”
Wyróżnienie w kategorii: inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo- komunikacyjnej. Wyróżnienie przyznane zostało Tczewowi za realizację zintegrowanego węzła transportowego. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”

Urząd Miejski w Tczewie otrzymał od Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej “Radia Głos” wyróżnienie Vox Pelplini za współpracę medialną

2011

ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły – wyróżnienie marszałka woj. pomorskiego w konkursie na „Najlepsza przestrzeń publiczna woj. pomorskiego”

Samorząd równych szans – nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych (za projekt „Bank czasu – bankiem życzliwości”). Organizator konkursu – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

2010

Niecka ul. Jedności Narodu – wyróżnienie marszałka woj. pomorskiego w konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną woj. pomorskiego”

Nagroda im. Grzegorza Pałki (tzw. Samorządowy Oskar) dla prezydenta Zenona OdyiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKontakt
Następny artykułJak założyć profil zaufany na ePUAP – instrukcja