Zamówienia Publiczne

Postępowania w trybie udzielenia zamówienia publicznego (z)realizowane przez Gminę Miejską Tczew

Platforma zakupowa

Postępowania w trybie otwartym publikowane są na tzw. Platformie Zakupowej Zamawiającego

Baza Konkurencyjności

Baza ogłoszeń beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności

Ostatnie postępowania

Tryb otwarty

Tryb inny niż otwarty

Profil nabywcy

Oferty w Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie nr 2023-59575-175813 (NOWE)

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa
Zadanie swym zakresem obejmuje kompleksową realizację zadania polegającego na sprzedaży, dostawie i montażu pionowego oznakowania drogowego wg projektów Stałych Organizacji Ruchu (SOR).

Archiwum – do marca 2020 roku

Napisz do nas:

Wydział odpowiedzialny:

Biuro Zamówień Publicznych

Telefon:

58 775 93 83

E-mail:

bzp@um.tczew.pl

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content