W tym roku czeka nas przygotowanie projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego.

W dniach 10-18 grudnia 2020 r. przeprowadzono konsultacje on-line z mieszkańcami w sprawie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji parku miejskiego w Tczewie. Pytania miały charakter otwarty, na które odpowiadała projektantka Jolanta Bogucka – Deleżuch. Pytania i odpowiedzi były dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników konsultacji.

Na podstawie wpisów i oznaczeń ich autorów ustalono, że w konsultacjach wzięło udział 38 osób, którzy zadawali pytania dotyczące: komunikacji, estetyki, rekreacji, przyrody i architektury.

Na wszystkie zamieszczone pytania udzielono odpowiedzi. Do podejmowanych problemów ostatecznie odniósł się Prezydent Miasta, akceptując rozwiązania projektantki, uwzględniające część zgłoszonych propozycji.

W koncepcji starano się przywrócić układ komunikacji w parku na podstawie dawnych map, zdjęć i śladów w terenie. Wszystkie alejki staną się ciągami pieszymi, zaś ruch rowerowy będzie się odbywał poza granicami zabytkowego założenia.

Na rozległej polanie, w południowo – zachodniej części parku, planuje się, po przeniesieniu elementów zegara słonecznego w inne miejsce, stworzenie polany piknikowej z leżakami, altaną piknikową kawiarenką i placami zabaw dla dzieci.

Elementem, który najbardziej zakłóca historyczną kompozycję parku jest amfiteatr. Projektantka zaproponowała, aby w tym miejscu powstała letnia, niewielka scena dla kameralnych koncertów, zaś amifiteatralna polana po usunięciu obecnych siedzisk, wyposażona została w mniej liczne drewniane ławki i leżaki, sprzyjające  wypoczynkowi i uczestniczeniu w ewentualnych występach. Zniknie ogrodzenie wydzielające teren amfiteatru.

Oczko wodne ( z żabkami) otrzyma naturalne dno, które umożliwi posadzenie na brzegu roślin wodnych, bagiennych i nadbrzeżnych. Figurki żab proponuje się umieścić je przy brzegu zbiornika wśród roślinności wodnej. Przywrócone zostaną nasadzenia, rosnących tam dawniej, wierzb płaczących przy półkolistych ławkach, po obu stronach zbiornika. W budynku mieszkalnym przy ZWiK w pobliżu zbiornika, mogłaby powstać restauracja.
W południowej, najmłodszej i nieco zacienionej części założenia parkowego powstanie ścieżka przyrodnicza. W tej części parku umieszczono plac zabaw dla młodzieży m.in. ze znacznych rozmiarów piramidę wspinaczkową. Przy dawnej ścieżce rowerowej, znajdą się elementy ścieżki zdrowia, zaś nieco dalej na północ, zaprojektowano siłownię na wolnym powietrzu oraz jaszcze jeden plac zabaw dla dzieci.
We wschodniej części parku, dawniej należącej do sąsiadującej z nim szkoły powstanie płytki zbiornik wodny, który dzięki systemowi niewysokich fontann będzie stanowił wodny plac zabaw dla dzieci. Tu również znajdzie się labirynt z niewysokich krzewów jako atrakcja dla dzieci.
Dawna toaleta, będąca pod ochroną konserwatorską, zostanie przekształcona w centrum informacji.

Koncepcja:

Koncepcja mapa:

Ryciny:

Dendrochronologia:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRekrutacja do przedszkoli publicznych i szkół samorządowych na rok szkolny 2021/2022 – terminy
Następny artykułBudżet Obywatelski Tczewa – startuje kolejna edycja