Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343404 Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.23.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343471 Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.22.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie: BZP.271.3.8.2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/599596

Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy...

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 – 2023

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych...

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji “Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu...

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content