W Tczewie mamy już 5 skarbonek na nakrętki – przed Urzędem Miejskim, obok apteki przy ul. Czyżykowskiej, na Os. Garnuszewskiego (obok Szkoły Podstawowej nr 11) oraz dwie  na Suchostrzygach – w rejonie skweru przy fontannie oraz przy pasażu między SP 4 a ul. Żwirki.

Ta ostatnia ustawiona została z inicjatywy radnej Gertrudy Pierzynowskiej. Dodatkowo radny Maciej Skiberowski zadbał o skarbonki na terenie firmy Flex. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Jakie nakrętki wrzucać do „skarbonki”?

Pojemniki przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach, zakrętki po chemii gospodarczej, szamponach. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

Kto może otrzymać nakrętki?

Uczestnikami akcji mogą być jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje lub inne zarejestrowane organizacje, zajmujące się statutowo zbiórką pieniędzy na cele charytatywne, jak również placówki oświatowe lub osoby fizyczne, które zadeklarują przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży nakrętek na konkretne zbiórki, prowadzone przez uprawnione do tego podmioty. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie i złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Akcja „Serca pełne nakrętek” trwa cały rok. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do akcji,  może złożyć deklarację w każdym momencie jej trwania.

Jak i gdzie odebrać nakrętki?

Po każdorazowym zebraniu 200 kg nakrętek, rotacyjnie Zakład Usług Komunalnych przekaże zebrane nakrętki poszczególnym uczestnikom akcji, zgłoszonym do UM. Każdy uczestnik akcji zobowiązuje się do odbioru nakrętek transportem własnym z Zakładu Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 1, 83-110 Tczew oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Regulamin

Deklaracja

M.L.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBezcenne zbiory w tczewskiej bibliotece
Następny artykułKoncert kolęd w tczewskiej farze