W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (I piętro – pokój nr 23-24)

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom  zamieszkałym na terenie miasta Tczewa, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm. ) od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,
w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie podlega opłacie.

Wydanie dodatkowej tradycyjnej formy karty podlega opłacie w wysokości 10 zł.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15 zł.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się w poniższym linku:

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

UWAGA! Stronę 3 wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny wyłącznie w aplikacji mObywatel.

Pobierz pliki:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułStrategia Rozwoju Tczewa do roku 2030
Następny artykułTczewska Karta Rodziny Wielodzietnej