Strona główna Projekty Unijne i inne Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie wstępnej promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr RPOZ/2-22/10537/PolskiLad na realizację inwestycji pn. "Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i...

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja VIII

W ramach naboru do VIII edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie na dwa zadania opisane poniżej: Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski...

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach RPOZ Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie na dwa zadania - na inwestycję własną oraz na inwestycję innego podmiotu w celu udzielenia dotacji. Były...

Laptopy dla seniorów

Gmina Miejska Tczew pozyskała dofinansowanie na doposażenie Klubu Senior + w Tczewie ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach ogłoszonego konkursu, którego przedmiotem było doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Gmina Miejska Tczew pozyskała środki w wysokości 14 745,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład – edycje PGR

PARK PIOTROWO W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 mln zł na projekt...

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – II edycja.

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na rozbudowę basenu w Tczewie Projekt pn.: „Aktywny Tczew - budowa...

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planowana inwestycja obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadanie w sposób szczególny uwzględnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym...

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – I edycja.

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje - przebudowę ulicy Stoczniowców oraz ulicy Zygmunta Starego....

Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych z Urzędem Miasta w Tczewie

W okresie od 28 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Tczew realizowała projekt pod nazwą: "Likwidacja barier w komunikowaniu się...

Fundusz przeciwdziałania Covid-19 dla gmin

Gmina Miejska Tczew w ramach pierwszego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymała kwotę 5 794 395,00 PLN. W...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content