Urząd Miejski w Tczewie posiada dwie siedziby, mieści się w dwóch budynkach: siedziba główna znajduje się w lokalizacji Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 oraz przy ulicy 30 stycznia 1 w Tczewie. W siedzibie głównej znajduje się Zarząd Miasta, w drugiej lokalizacji znajduje się siedziba Rady Miejskiej w Tczewie.

Siedziba główna – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Budynek wzniesiono w roku 1908 w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego. W obiekcie swoją siedzibę miały kolejno Starostwo Tczewskie, wyodrębnione w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego, oraz Urząd Miejski (od roku 1990).

W sąsiedztwie tczewskiego magistratu znajduje się budynek dawnej wozowni starostwa (pierwotnie wozownia ze stajnią i mieszkaniem dla stangreta), będący współcześnie siedzibą Straży Miejskiej. Obiekt, podobnie jak gmach Urzędu Miejskiego, wzniesiono na początku XX wieku, w roku 1908.

Siedziba – 30 stycznia 1

W drugiej lokalizacji znajduje się również siedziba Rady Miejskiej w Tczewie.

Urząd Miejski przy ulicy 30-go Stycznia 1 (w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych)

Obiekt wzniesiono w roku 1891 na potrzeby Szkoły żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii (niem. Kaiserin Auguste Victoria Schule). Jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej. W roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie. Po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne. 10 października 1945 roku powołano do życia Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Pierwszym dyrektorem placówki był Stanisław Łoś. We wrześniu 1946 roku Zarząd Miejski podjął decyzję o przydzieleniu szkole gmachu dawnego gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30-go Stycznia 1 (daw. ulica Feliksa Dzierżyńskiego). W 1948 roku dotychczasowe Gimnazjum Handlowe przekształcone zostało w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś w roku 1951 roku w Państwowe Technikum Handlowe. Od pierwszych lat swego istnienia szkoła podlegała kolejno Ministerstwu Oświaty, Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego oraz Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. W roku 1957 placówka przejęta została przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, od tego momentu w budynku przy ulicy 30-Stycznia 1 działalność rozpoczął Zespół Szkół Zawodowych C.R.S. „Samopomoc Chłopska” (od 15 września 1965 roku funkcję dyrektora ZSZ C.R.S. SCh pełnił Czesław Glinkowski). Na przestrzeni lat szkoła oferowała młodzieży różnorakie specjalizacje oraz kierunki kształcenia, w tym także specjalizację ekonomiczną najchętniej wybieraną przez uczniów tczewskiej placówki. W roku 1973, wraz z przeniesieniem „ekonomika” do nowoczesnego gmachu szkolnego przy ulicy Gdańskiej 17, w budynku dawnego gimnazjum żeńskiego czasowo działał Zespół Szkół Budowlanych (Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu). 8 grudnia 1987 roku w tczewskim Zespole Szkół Budowlanych wybuchł pożar o którym pisano na łamach lokalnej prasy:

“Dziennik Bałtycki” (9.01.1987):

Groźny pożar w Tczewie
Zabrakło sprzętu gaśniczego i wody

Wczoraj w samo południe wybuchł pożar w tczewskim Zespole Szkół Budowlanych. Chociaż pierwsze płomienie dostrzeżono dość wcześnie i pomimo, że zaledwie 100 metrów dalej znajduje się siedziba straży pożarnej, nie udało się zapobiec znacznym stratom. Spłonęło doszczętnie poddasze oraz niektóre pomieszczenia na piętrze.
Akcję ratowniczą poważnie utrudniała niska temperatura. Z zamarzniętych hydrantów nie można było pobierać wody. Początkowo więc dowożono ją wozami strażackimi. (…) Po około dwóch godzinach żywioł udało się opanować na tyle, by się nie rozprzestrzeniał. Było to możliwe wyłącznie dzięki ofiarnej postawie strażaków, którzy nie bacząc na spadające dachówki i inne niebezpieczeństwa nadrabiali jak mogli niedostatki i niesprawność urządzeń gaśniczych. I tylko dzięki nim obiekt mieszczący Technikum Budowlane, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Przysposabiającą do Zawodu nie spłonął doszczętnie.
Do akcji gaśniczej przystąpiło 11 wozów strażackich z 4 jednostek. Z powodu wypadku drogowego na miejsce pożaru nie dotarł pojazd strażacki ze Starogardu.
Przyczyny i wielkość strat bada komisja.
J.N.

“Głos Wybrzeża” (nr 7, 9.01.1987):

Groźny pożar w centrum Tczewa

Wczoraj, około godziny 12., wybuchł groźny pożar w samym centrum Tczewa. Palił się obiekt Zespołu Szkół Budowlanych. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały strych szkoły. W tym czasie przebywało w budynku ponad 200 uczniów i pracowników, których natychmiast ewakuowano.
Akcja ratownicza z uwagi m.in. na zamarznięte hydranty uliczne była utrudniona. Wodę musiano dowozić wozami strażackimi z innych punktów miasta. Ponadto było tylko jedno wejście na palące się poddasze. Sytuacja była poważna: pożar zagrażał sąsiednim budynkom, łącznie z kinem „Wisła”.
Mimo działań straży ogień strawił całkowicie drewniany strych i częściowo aulę na pierwszym piętrze. Spaliło się także szkolne archiwum oraz magazyn sprzętu sportowego.
W wyniku pożaru zostały zalane i częściowo zniszczone sale dydaktyczne (…) Ofiar w ludziach nie było. Ogólne straty szacuje się wstępnie na około 5 mln zł. (…) Podjęto decyzję, że od poniedziałku, 12 bm., zajęcia odbywać się będą na drugiej zmianie w miejscowym liceum ogólnokształcącym.

W roku 1988 podjęto decyzję o przekazaniu strawionego przez pożar obiektu szkolnego tczewskiemu Liceum Medycznemu, administracja służby zdrowia nie posiadała jednak środków wystarczających do wyremontowania budynku i zaadoptowania go na własne cele. Czasowo w gmachu przy ulicy 30-go Stycznia 1 swoją siedzibę miała dyrekcja oraz administracja Państwowego Domu Dziecka. W roku 1993 budynek został przekazany Centrum Edukacji Dorosłych, placówce oświatowej utworzonej w 1992 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tczewa. W tym samym roku rozpoczęto gruntowny remont obiektu, odnowiono aulę oraz zniszczone sale lekcyjne, przystąpiono do odbudowy dachu, zastępując dotychczasową konstrukcję drewnianą trwalszą konstrukcją metalową. W 1995 roku trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek z poddaszem został oddany do użytku. W obiekcie mieściły się między innymi liceum dla dorosłych, szkoła policealna, Centrum Młoda Europa, Europejskie Centrum Transferu Innowacji. Placówka oferowała osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych różnorakie kursy oraz szkolenia m.in. kursy komputerowe, kursy języków obcych, kursy finansowo-księgowe, roczny kurs kwalifikacyjny “Terapia Pedagogiczna”, kurs „Specjalista ds. reklamy”, kurs „Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, itd. Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego działało w Tczewie do roku 2012.

W roku 2013 podjęto decyzję o przeniesieniu do budynku przy ulicy 30-go Stycznia 1 niektórych wydziałów tczewskiego magistratu. Trzykondygnacyjny gmach o łącznej powierzchni użytkowej: 1426,78 m kwadratowych poddano gruntownej modernizacji: wydzielono samodzielne pomieszczenia biurowe, zaprojektowano zaplecze gospodarczo-kuchenne, zamontowano dodatkowe okna połaciowe, itd. Współcześnie w gmachu dawnej szkoły żeńskiej przy ulicy 30-go Stycznia 1 znajduje się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Pomoc w opracowaniu: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Monika JabłońskaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRemont ul. Gdańskiej – od 18 maja zamknięty odcinek miedzy ul. Sobieskiego i wiaduktem
Następny artykułRemont ul. Gdańskiej – zmiany na linii 7 i 17