Nagroda Prezydenta Miasta "Tczewianin Roku"

Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Tczewa raz w roku, za rok poprzedni. Wręczenie następuje podczas uroczystości Dnia Tczewa 30 stycznia. Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla miasta lub jego mieszkańców, a w szczególności: przyczyniły się do promocji osiągnięć miasta Tczewa w kraju lub za granicą, przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego miasta, przysporzyły miastu korzyści materialnych i duchowych. Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy mieszkańców (co najmniej 20 osób), a także Rada Miejska.

Nagrodę otrzymali:

Iwona Malmur

Urszula Giełdon

Tadeusz Abt

Jan Rogowski

Jerzy Kubicki

Krzysztof Szlagowski

Robert Turło

Józef Golicki

Alicja Gajewska

ks. Jan Buk

Grażyna Antczak

Józef M. Ziółkowski

Andrzej Netkowski

Maciej Sodkiewicz

Klaus Kosowski

Marek Moszyński

Kazimierz Smoliński

Józef Bejgrowicz

Mateusz Biskup

Krzysztof Pieczewski

Pobierz pliki

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content