PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa 2015.

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015).

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 03.07.2015 rok – 30.11.2015 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:Podobnie, jak w latach wcześniejszych, zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą; podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w kontekście zrealizowanego projektu. Wszelkie działania zostały opatrzone logotypami Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 64
Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 7
Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 3
Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 0

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

NazwaMg/rok
pyły ogólne2,760
SO21,325
NOx0,121
CO6,205
CO263,,063
Emisja równoważna12,782

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu:411 614 zł
Koszty kwalifikowane:410 394 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (13%)54 352 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (5%):20 924 zł
Koszty niekwalifikowane:1 220 zł

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak
Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
Urząd Miejski w Tczewie
Tel.: 58 77 59 474
email: banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Tel. 58 77 59 413
e-mail: gockowski@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa 2014
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa 2016