TYTUŁ KONKURSU: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2020.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 rok – 30.11.2020 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych (tzw. eternitu) powstałych wskutek wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.
Łącznie w ramach realizacji zadania usunięto 12,695 Mg wyrobów zawierających azbest z 12 posesji na terenie miasta Tczewa.

EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 8 posesje, masa 8,00 Mg.
2. Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 4 posesje, masa 4,695 Mg.

Łącznie usunięto 12,695 Mg azbestu z 12 lokalizacji na terenie miasta Tczewa.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowite koszty projektu: 8 678,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 3060,00 PLN
Dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań WFOŚiGW: 3060,00 PLN

WYBRANY WYKONAWCA:
ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

ADRES INTERNETOWY WFOŚiGW w GDAŃSKU: https://wfos.gdansk.pl

Informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem można odnaleźć na stronach internetowych:
1. Ministerstwo Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Usuwanie-azbestu
2. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl
3. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.pl

Kontakt:
Ewa Banaszak, Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
58 775-94-74, banaszak@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomunikat MOPS – ostatnie dni na złożenie wniosków
Następny artykułPogoń Dekpol Tczew – ponownie najlepszym zespołem w województwie pomorskim!