PROJEKT:  „Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa”

PROGRAM: Projekt współfinansowany jest w formie pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany całego zadania: 344 781,00 PLN

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 172 390,00 PLN, w tym:

– w formie pożyczki w kwocie 86 195,00 PLN,

– w formie dotacji w kwocie 86 195,00 PLN.

Opis zadania:

Przedmiotem realizacji zadania jest wybudowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa, zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), które weszło w życie od 1 lipca 2017 r.

Potrzebą realizacji zadania jest wprowadzenie do przestrzeni miejskiej Tczewa innowacyjnego rozwiązania do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu poprawy jakości zamieszkania oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej co najmniej do poziomu średniego miejskiego. Takie cele do realizacji zostały zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2030, cel 6.1.1. Poprawa estetyki otoczenia i zadbanie o czystość wymaga zwiększonego wysiłku, kosztów i nowych rozwiązań, mając na uwadze specyfikę zabudowy staromiejskiej, brak wolnych przestrzeni na duże pojemniki na odpady w obszarach silnie zurbanizowanych i wobec zwiększającej się ilości odpadów bytowych.

Okres realizacji zadania: od 16.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapraszamy na stronę: www.wfos.gdansk.pl

Osoba do kontaktu:
Ewa Pryba, Starszy Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta, tel.: 58 77-59-379, pryba@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa 2018 – Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie
Następny artykułGdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki