Gmina Miejska Tczew złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, wniosek o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Do tej pory objęci dofinansowaniem byli tylko właściciele budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Planowany termin rozpoczęcia naboru dla właścicieli lokali mieszkalnych w Tczewie to wrzesień 2022 r. O dokładnych terminach i wszelkich formalnościach poinformujemy na stronie www.tczew.pl oraz w lokalnych mediach.

Dla kogo dofinansowanie?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co?

Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (poniżej 5 klasy) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile?

Dofinansowanie może wynieść:

30% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania:  – osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
60% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania  –  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:  1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
90% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– dokumentacja projektowa;

– pompa ciepła powietrze / woda; pompa ciepła typu powietrze / powietrze;

– kocioł gazowy kondensacyjny;

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

– ogrzewanie elektryczne;

– podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);

– instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej;

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;

Tylko w przypadku wymiany źródła ciepła w ramach programu można otrzymać dodatkowo środki na:

– stolarka okienna w lokalu mieszkalnym;

– stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym

UWAGA!

– Przyznanie dofinansowania nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie i zawarciu umowy z Gminą – wszelkie wcześniej poniesione już koszty nie będą dofinansowane.   

– Program nie przewiduje zaliczek na rozpoczęcie prac, całość inwestycji należy przeprowadzić z własnych środków i następnie ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów.

– Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

PRZYKŁAD

Mieszkaniec ma zamiar wymienić piec na ogrzewanie gazowe. W budynku nie ma przyłącza do sieci ciepłowniczej. Najpierw należy udać się do Urzędu Miejskiego i złożyć wniosek o dofinansowanie po ogłoszeniu naboru przez Urząd Miejski w Tczewie. Następnie oczekujemy na zawarcie umowy z Gminą Miejską Tczew. Dopiero wtedy można zacząć inwestycję i zbierać wszelkie faktury oraz rachunki. Po realizacji inwestycji i opłaceniu wszelkich faktur wnioskuje o zwrot poniesionych nakładów na podstawie poniesionych kosztów. Urząd weryfikuje wniosek i sprawdza realizację inwestycji. Następnie klient otrzymuje zwrot poniesionych nakładów procentowo zgodnie z programem 30, 60 lub 90% kosztów.

Wszelkie informacje na temat nowego programu „Ciepłe mieszkanie” dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMagda Kubicka „Patrz przez palce” – stand-up – 16 sierpnia
Następny artykułKultura w sąsiedztwie – piknik rodzinny na Czyżykowie