TYTUŁ KONKURSU: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)”.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

TERMIN REALIZACJI: 09.2021 rok – 30.11.2022 rok

EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 6 posesji, masa 4,840 Mg.
2. Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 8 posesji, masa 12,360 Mg.

Łącznie usunięto 17,200 Mg azbestu z 14 lokalizacji na terenie miasta Tczewa.

PRZEDMIOT PROJEKTU: Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych (tzw. eternitu) powstałych wskutek wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.
Łącznie w ramach realizacji zadania usunięto 17,200 Mg wyrobów zawierających azbest z 14 posesji na terenie miasta Tczewa.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowite koszty projektu: 16 932,00  PLN
Koszty kwalifikowane: 6 612,00 PLN
Dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań WFOŚiGW: 4 231,00 PLN

WYBRANY WYKONAWCA:
ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz Gdański

ADRES INTERNETOWY WFOŚiGW w GDAŃSKU: https://wfos.gdansk.pl

Informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem można odnaleźć na stronach internetowych:
1. Ministerstwo Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Usuwanie-azbestu
2. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl
3. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWojewoda o trybie wydawania jodku potasu
Następny artykułXLIX sesja Rady Miejskiej – 27 października