TYTUŁ ZADANIA: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew (edycja 2022)”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

TERMIN REALIZACJI: 06.2023 rok – 30.11.2023 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych (tzw. eternitu) powstałych wskutek wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.
Łącznie w ramach realizacji zadania usunięto 26,730 Mg wyrobów zawierających azbest z 15 posesji na terenie miasta Tczewa.

EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 4 posesje, masa 5,270 Mg.
2. Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 11 posesji, masa 21,460 Mg.

Łącznie usunięto 26,730 Mg azbestu z 15 lokalizacji na terenie miasta Tczewa.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowite koszty projektu: 15 755,50  PLN
Koszty kwalifikowane: 9 600,00 PLN
Dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań WFOŚiGW w Gdańsku: 6 720,00 PLN

WYBRANY WYKONAWCA:
ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz Gdański

ADRES INTERNETOWY WFOŚiGW w GDAŃSKU: https://wfos.gdansk.pl

Informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem można odnaleźć na stronach internetowych:
1. Ministerstwo Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Usuwanie-azbestu
2. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl
3. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsuwanie azbestu – zakończyliśmy edycję 2023
Następny artykułProjekt budżetu na 2024 r. – konsultacje społeczne 7 grudnia