TYTUŁ KONKURSU: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2019.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

TERMIN REALIZACJI: 02.12.2019 – 15.11.2020

PRZEDMIOT PROJEKTU: Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace polegające na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych (tzw. eternitu) powstałych wskutek wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych.

Łącznie w ramach realizacji zadania usunięto 18,450 Mg wyrobów zawierających azbest z 13 posesji na terenie miasta Tczewa.

EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 8 posesji, masa 14,27 Mg.
2. Transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 5 posesji, masa 4,18 Mg.

Łącznie usunięto 18,450 Mg azbestu z 13 lokalizacji na terenie miasta Tczewa.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowite koszty projektu: 11 769,10 PLN
Koszty kwalifikowane: 9 538,00 PLN
Dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań WFOŚiGW (do 70%): 6 670 PLN

WYBRANY WYKONAWCA:
ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

ADRES INTERNETOWY WFOŚiGW w GDAŃSKU: https://wfos.gdansk.pl

Informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem można odnaleźć na stronach internetowych:
1. Ministerstwo Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Usuwanie-azbestu
2. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl
3. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.pl

Kontakt:
Ewa Banaszak, Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
58 775-94-74, banaszak@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRadio Tczew wspiera mały biznes
Następny artykułWirtualna promocja almanachu „Z powiewem muzy”