PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa 2017.

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2017 rok – 30.11.2017 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Kolejna edycja zadania polegającego na dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła); podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w kontekście zrealizowanego projektu. Wszelkie działania zostały opatrzone logotypami Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 30

Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 21

Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 0

Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 1

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

Nazwa Mg/rok

pyły ogólne        1,339

SO2        0,643

NOx       0,024

CO          3,003

CO2       60,834

Emisja równoważna       6,097

BUDŻET PROJEKTU:

Koszty kwalifikowane: 288 571,28 zł

Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (24,97%):               72 051,00 zł

Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (7,49%): 21 609,00 zł

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak, Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych

tel.: 58 77 59 474, banaszak@um.tczew.pl

Pracownik Wydziału Rozwoju MiastaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa 2018 – Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie