Lo

PROJEKT: Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie

PROGRAM: Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Kłajpeda na Litwie. Partner litewski w ramach projektu  wykonywał dokumentację techniczną ścieżek rowerowych jako elementów zagospodarowania stref nadrzecznych miasta Kłajpeda, studium wykonalności oraz plan zagospodarowania przestrzennego obszaru od mostu Birża do drogi Palanga wzdłuż rzeki Dane w Kłajpedzie.
W Tczewie w ramach projektu wybudowana została przystań żeglarsko-pasażerska na ul. Wodnej wraz z 4 miejscami do cumowania jednostek pasażerskich i 10. dla łodzi motorowych i jachtów oraz slipem do wodowania małych jednostek pływających.
Na lądzie wzdłuż przystani zlokalizowany został budynek przystani o powierzchni 350 m2 z tarasem widokowym na dachu budynku.
Przystań znajduje się pod zarządem  Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

BUDŻET PROJEKTU: 1 051 810 EUR
DOFINANSOWANIE: 788 850 EUR

TERMIN REALIZACJI: lata od 2006 do 2008
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)
Następny artykułBudowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie