Zadanie sfinansowane w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu: 100 000 PLN

Dofinansowanie: 100% wydatków kwalifikowalnych

Cel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Zadania zrealizowane w projekcie: zakup 125 sztuk tabletów dla uczniów ośmiu szkół podstawowych z terenu Miasta Tczewa.

Termin realizacji: 22 kwietnia 2020 r. do dnia 22 października 2020

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Kontakt:

Magdalena Tkaczyk
Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta
tkaczyk@um.tczew.pl
tel. 58 7759-413REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGranty dla organizacji pozarządowych – złóż wniosek do 4 maja
Następny artykułBiblioteczny filmik o książkach. Od drukarni do czytelnika