Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie w wysokości 850 000 zł z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to projekt skierowany do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich.

Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

Grantobiorca planuje realizację działań w zakresie cyberbezpieczeństwa na terenie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu IT oraz wdrożenie oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej umożliwiające monitorowanie systemów teleinformatycznych, sieci i zasobów informacyjnych mogące wykrywać anomalie, nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia. W ramach obszaru kompetencyjnego zaplanowano także podstawowe szkolenia budujące świadomość “cyberzagrożeń” i sposobów ochrony dla pracowników JST.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2024 r.
Następny artykułUsługa szacowania wartości nieruchomości