Gmina Miejska Tczew otrzymała grant na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”.

Cel projektu: wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Wsparciem jest kierowane do dzieci, wnuki i prawnuków osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Nazwa funduszu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość grantu: 678 600 PLN

Wartość dofinansowania: 100 %

Ilość zakupionego sprzętu: 287 laptopów

Czas realizacji: 03.2022 – 01.2023

Kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, tel. 58 7759-492, 7759-413.
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych
Następny artykuł„WzMOCnij swoje otoczenie” grant dla KP Gryf Tczew