Gmina Miejska Tczew otrzymała grant na cyfryzację urzędu i jednostek podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 , Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie: 1 782 900

Poziom dofinansowana: 100 %

W ramach projektu zaplanowano zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego i teleinformatycznego wraz urządzeniami peryferyjnymi, zakup skanerów, podpisów kwalifikowalnych, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i jednostek podległych.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2021 r. – 31 sierpień 2023 r.

Kontakt:

Wydział Rozwoju Miasta

tel. 58 7759-413, 7759-492REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGrafiki Chodowieckiego w Tczewie
Następny artykułFestiwal Grand OFF – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata