Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 – 2023

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji “Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu...

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:...

Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy...

Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOBUDOWY SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap...

Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19...

Rewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. “Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja - modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w...

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content