Gmina Miejska Tczew pozyskała dofinansowanie na doposażenie Klubu Senior + w Tczewie ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach ogłoszonego konkursu, którego przedmiotem było doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Gmina Miejska Tczew pozyskała środki w wysokości 14 745,00 zł.

Tczewski Klub Seniora w styczniu tego roku otrzymał 5 laptopów. Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył klubowiczom zakupione w ramach projektu laptopy. Od dziś seniorzy będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii oraz rozwijać się na nowych płaszczyznach. Edukacja w zakresie kompetencji cyfrowych pozwoli członkom Klubu poznać tajniki obsługi tych urządzeń.

„Serfujący senior” to nazwa złożonego przez Gminę Miejską Tczew projektu, dzięki któremu do tczewskiego Klubu Senior+ zakupiono sprzęt cyfrowy. Celem projektu jest upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Projekt przewiduje dodanie kolejnej usługi, czyli stworzenie zajęć informatycznych w funkcjonującym od pięciu lat Klubie Senior+.

(MOPS Tczew)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTrwają zapisy do sekcji Aikido
Następny artykułPogotowie przeciwpowodziowe dla Tczewa