Nawet 200 mln każdego roku może trafić na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na transport zbiorowy, nowe połączenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie przestrzenne, promocję, turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłosowana przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. Teraz wszystko w rękach posłów.

Metropolią już jesteśmy. Teraz czas na sformalizowanie współpracy

Nasze starania o ustanowienie metropolii na Pomorzu trwają już od lat. W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym współdziała 57 samorządów – zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów. Na terenie OMGGS mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. Dzięki metropolitalnym porozumieniom udało nam się pozyskać unijne środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o wartości 3,13 mld zł. Z tych pieniędzy powstają węzły przesiadkowe, finansowana jest termomodernizacja budynków publicznych, rewitalizowane są miasta i gminy, powstają nowe szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa społeczne, a prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc. OMGGS przez lata swojego funkcjonowania stał się miejscem wymiany poglądów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Pomorza. Metropolia w województwie pomorskim istnieje więc faktycznie, ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają dodatkowe kompetencje i środki finansowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. władze centralne powołały do życia Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest to na razie jedyny jak dotąd – pilotażowy – projekt, który uzyskał wsparcie władz państwowych.

Korzyści z ustawy metropolitalnej

Związek metropolitalny jest formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przynoszącą konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców danego obszaru. Uchwalenie ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na poprawę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W naszym przypadku jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fundusze pozwolą nam na koordynację działań dot. zarządzania transportem, na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Dodatkowy budżet przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.

Ustawa metropolitalna w rękach posłów

Pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie – Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej połowie września projekt ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie podczas trzeciego czytania niemal jednogłośnie poparli projekt. Ustawa została skierowana do prac Sejmie. 

[Metropolia Gdańsk]REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji “Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”
Następny artykułTczewska Karta Rowerowa