PARK PIOTROWO

W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 mln zł na projekt pn. Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo.

Edycja trzecia skierowana była do gmin, na terenie których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo

Całkowita wartość zadania:   2 100 000 PLN

Wartość dofinansowania:     2 000 000 PLN

Okres realizacji zadania: 2023

Krótki opis inwestycji: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu dawnego folwarku na funkcję parkową oraz rekreacyjno – wypoczynkową. Inwestycją zostanie objęty teren o powierzchni około 1,2 ha u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana Andersena i Kubusia Puchatka znajdujący się na osiedlu Bajkowym w Tczewie. Na przeznaczonym do rewitalizacji terenie planuje się wprowadzenie urządzeń zabawowych dla dzieci, altan, stojaków na rowery, leżaków miejskich, ławek, ławo-stołów oraz koszy na śmieci. Planuje się wprowadzenie ciągów komunikacyjnych, których nawierzchnię będzie stanowiła warstwa mineralna, przepuszczalna. Oprócz tego planuje się nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz bylin. Teren zostanie ponadto doświetlony lampami parkowymi.

WODNY PLAC ZABAW

W ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich Miasto Tczew otrzymało dofinansowanie w kwocie 2,5 mln zł na zadania pn.”Aktywny Tczew – budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej”

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Aktywny Tczew – budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej

Całkowita wartość zadania:   2 600 000 PLN

Wartość dofinansowania:     2 500 000 PLN

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025

Krótki opis inwestycji: Zadanie polega na budowie wodnego placu zabaw o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych na osiedlu Czyżykowo w Tczewie. Obiekt zlokalizowany będzie na terenie tzw. niecki czyżykowskiej. Jest to obszar o funkcji sportowo-rekreacyjnej, na którym znajduje się funkcjonujący skatepark, plac zabaw oraz inne miejsca do uprawiania sportu. Miasto sukcesywnie wyposaża nieckę
w nowe elementy do aktywności ruchowej. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi: budowę nowego, wodnego placu zabaw o powierzchni kilkuset m2 z minimum kilkunastoma urządzeniami, budowę zaplecza technicznego dla zamontowanych urządzeń, budowę zaplecza szatniowego, adaptację istniejącego obiektu na zaplecze sanitarne, wykonanie niezbędnych przyłączy m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznych. W ramach zadania planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu poprzez m.in. ogrodzenie, wykonanie chodników, dokonanie nowych nasadzeń zieleni, montaż małej architektury, wykonanie monitoringu oraz zakup wyposażenia. REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNagrody za osiągnięcia sportowe – na wnioski czekamy do końca grudnia
Następny artykułRewitalizacja – działania społeczne – film promocyjny