Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

154

Planowana inwestycja obejmuje teren zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadanie w sposób szczególny uwzględnia poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością. Po obu stronach ulicy zaplanowano przebudowę chodników. Wzdłuż południowego odcinka ul. Czyżykowskiej zaprojektowano chodnik przy krawędzi jezdni po wschodniej stronie drogi. Po zachodniej zaprojektowano chodnik wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych u podnóża skarpy nasypu jako dojście do ogródków. Ponadto z uwagi na konieczność wysokościowego dostosowania istniejących i nowych chodników zlokalizowanych na różnych wysokościach, konieczne jest również wykonanie nowych schodów terenowych. Schody wyposażone będą w bezpieczne balustrady. Dla uspokojenia ruchu drogowego zaplanowano na obszarze inwestycji strefę ruchu 30km/h. Dla fizycznego wymuszenia redukcji prędkości ruchu zaprojektowano wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Kwota dofinansowania: 2 639 513,00 zł

Okres realizacji: 2022 – 2023

Kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, tel. kontaktowy 58 775-94-92REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpotkajmy się w sobotę na bulwarze
Następny artykułJaguary i Range Rovery na Bulwarze – 4 kwietnia