Tczewscy radni uchwalili wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Tczewa za wykonanie budżetu miasta za 2023 r. Oba dokumenty dotyczyły działań za 2023 r., a więc poprzedniego prezydenta miasta –  Mirosława Pobłockiego, którego po tegorocznych wyborach, zastąpił na tym stanowisku Łukasz Brządkowski. 

Radni zapoznali się z „Raportem o stanie miasta”, po czym nastąpiła ożywiona dyskusja na temat obecnej kondycji miasta, a następnie  głosowanie.  Za przyjęciem  votum zaufania głosowało 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Absolutorium z tytułu wykonania  budżetu zostało uchwalone 18 głosami „za”, przy 4 wstrzymujących się. W obu głosowaniach, głosy wstrzymujące się należały do radnych klubu PiS.

Budżet miasta Tczewa na 2023 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu   28  grudnia 2022:

  • po stronie dochodów w wysokości 280.340.807 zł,
  • po stronie wydatków w wysokości 293.038.684 zł.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianom z powodu przeprowadzenia 12 zmian budżetu dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej i 23 zmian dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2023 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco:

  • po stronie dochodów kwota 335.852.966,76 zł,
  • po stronie wydatków kwota 343.052.672,92 zł.

Plan dochodów został wykonany w ponad 98 proc, zaś plan wydatków w ponad 95 proc.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych 2023 r. były: zakończenie budowy wiaduktu w  ul. Nowy Rynek, przebudowa ulic  Ceglarskiej i Zygmunta Starego, zakończenie kapitalnego remontu głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego, modernizacja miejskiego oświetlenia, budowa Parku Piotrowo. W 2023 r. została też wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska i płatne strefy parkowania.

W 2023 roku pozyskano środki zewnętrzne na inwestycje, które są lub będą realizowane w tym roku – budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 12, przebudowę istniejącej pływali przy TCSiR, termomodernizację Centrum Kultury i Sztuki, budowę wodnego placu zabaw na niecce czyżykowskiej.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZapraszamy do udziału w Mistrzostwach Osiedli w Piłce Nożnej
Następny artykułGenerator wniosków – czekamy na oferty