W dniu 7 czerwca 2024 roku odbyły się Zgromadzenia Wspólników Spółek komunalnych  w których Gmina Miejska Tczew posiada 100 procentowy udział doszło do odwołania oraz powołania nowych członków rad nadzorczych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powołano:

Andrzeja Czapiewskiego, któremu powierzono funkcję przewodniczącego RN

 w latach 2001 – 2015 pełnił już funkcję przewodniczącego RN spółki ZWIK, posiada wykształcenie wyższe techniczne kierunek mechanika, absolwent Politechniki Gdańskiej

Piotra Antczaka, któremu powierzono funkcję zastępcy przewodniczącego RN

w latach 2004 – 2015 pełnił już funkcję zastępcy przewodniczącego RN spółki ZWIK, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Politechniki Koszalińskiej

Jakuba Czapskiego

w latach 2018-2019 pełnił funkcję członka RN spółki REKNICA sp. z o.o. w której reprezentował Gminę Kolbudy, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, od 2016 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. powołano:

Krzysztofa Kuczyńskiego, któremu powierzono funkcję przewodniczącego RN

w latach 2004 – 2015 pełnił już funkcję zastępcy przewodniczącego RN spółki ZUOS, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego 

Roberta Draszyńskiego, któremu powierzono funkcję zastępcy przewodniczącego RN

w latach 2019-2020 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu LOTOS SERWIS sp. z o.o., posiada wykształcenie wyższe techniczne kierunek mechanika, absolwent Politechniki Gdańskiej

Rafał Barcikowski

prowadzi własną działalność gospodarczą dotyczącą m.in. pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorstw, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powołano:

Wiesława Michalaka

w latach 2011-2015 członek rady nadzorczej Szpitale Tczewskie S.A., posiada wykształcenie wyższe techniczne kierunek mechanik budownictwa okrętowego, absolwent Politechniki Gdańskiej    

Monikę Trowską

 w latach 2012-2022 pełniła funkcję prezesa zarządu spółki INP sp. z o.o., posiada wykształcenie wyższe humanistyczne kierunek pedagogika, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. powołano:

Adama Steinke, któremu powierzono funkcję przewodniczącego RN

od 2019 roku dyrektor ds. Rozwoju w spółce Business Mind sp. z o.o. w Gdańsku, w latach 2013-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Blokfit sp. z o.o. w Gdańsku, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył aplikację adwokacką w Niemczech – Landgericht Hamburg

Ewę Katarzynę Skrodzką – której powierzono funkcję zastępcy przewodniczącego RN

radca prawny, prowadzi sprawy klientów indywidualnych, firm, a także podmiotów samorządowych. Specjalizują się w sprawach m.in. związanych z nieruchomościami.

Mariusza Liegmanna

od ponad 15 lat, jako adwokat, świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację prokuratorską.

Skład Rady Nadzorczej TCSiR został zmniejszony o 1 osobę.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPodpisaliśmy umowę na remont zabytkowego wiatraka
Następny artykułArcheologiczny weekend