13 czerwca podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie pierwszego etapu remontu zabytkowego wiatraka. W przetargu wyłoniona została firma Modern House z miejscowości Rawa Wyżna. Koszt zadania to 1 550 000 zł. Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości  1 176 000 zł. Termin realizacji zadania mija w listopadzie 2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie pierwszego etapu remontu. Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, wykonanie badań konserwatorskich i architektonicznych oraz prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym wiatraku wraz z uporządkowaniem otoczenia i wykonaniem instalacji elektrycznych.  Czynności te należy wykonać w oparciu o przygotowany już program funkcjonalno-użytkowy. Od wykonawcy oczekujemy również uzyskania  pozwolenia na budowę oraz wszelkich potrzebnych uzgodnień, m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudżet Obywatelski Tczewa 2025 – projekty po weryfikacji merytorycznej
Następny artykułNowe składy rad nadzorczych w gminnych spółkach