Aktualnie rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem nie muszą już  spełniać warunku spadku co najmniej 25 %  swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. aby pozyskać  dofinansowanie. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

 • Pula środków  do rozdysponowania  w konkursie to około 30 mln PLN
  •  Firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł.
  •  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Głównym celem projektów powinien być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych firm m.in. poprzez:
  • wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych cyfrowych i ekoefektywnych
  • unowocześnienie wyposażenia

Zapraszamy  do składania wniosków! Szczegóły na: https://www.arp.gda.pl/2207,ii-konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-impuls

4 mln zł dla firm, które przeszkolą programistów i logistyków

Agencja Rozwoju Pomorza w ramach unijnego projektu Invest in Pomerania 2020 ogłosiła konkursy o przyznanie wsparcia finansowego na realizację  projektów polegających na organizacji specjalistycznych szkoleń INVEST IN POMERANIA ACADEMY.

Szkolenia IT

 • Przedsiębiorcy działający w branży szkoleniowo- edukacyjnej mają możliwość uzyskania 3 250 000 zł na przeprowadzenie szkolenia 500 osób w czterech zakresach tematycznych: Junior Java Developer, Junior Front-end Developer, Junior Data Scientist, Junior .NET/C# Developer. Warunkiem koniecznym jest aby minimum 50% przeszkolonych znalazła później pracę na terenie Pomorza. Termin składania wniosków: 29 sierpnia  – 12 września 2022r. Więcej informacji 

Szkolenia dla operatorów dźwigów portowych

 • Firmy mogą pozyskać 805 000 zł na organizację i przeprowadzenie szkoleń 260 osób w 6 zawodach: operator ciągnika terminalowego, operator żurawia samojezdnego, operator suwnic specjalizowanych RTG, operator żurawia wieżowego, operator reach stacker, operator żurawia pływającego/pokładowego. Konieczny również i w tym przypadku wskaźnik co najmniej połowy zatrudnionych w pomorskich firmach, nie będzie jednak trudny do uzyskania.
  Termin składania wniosków: 19 września – 3 października 2022 r. Szczegóły na: https://www.arp.gda.pl/2204,iii-konkurs-o-przyznanie-wsparcia-na-szkolenia-invest-in-pomerania-academy-w-ramach-projektu-grantowego-invest-in-pomerania-2020-przeprowadzenie-szkolen-dla-operatorow-dzwigow-portowych

Dofinansowane usługi doradcze dla pomorskich firm

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Firmy z województwa pomorskiego będą mogły otrzymać dofinansowanie do 75 tys. zł. na zakup specjalistycznych usług doradczych – 50% wartości usługi. Wnioski przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza do wyczerpania alokacji.

 • Co i dla kogo?

Z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) posiadające siedzibę w województwie pomorskim. Dofinansowanie obejmie 50 % ceny zakupu usługi w firmie, akredytowanej w systemie SPEKTRUM, która została wpisana do bazy dostępnej na stronie www.spektrum.arp.gda.pl. Znajdują się w niej uwierzytelnione przez ARP instytucje otoczenia biznesu. Akredytację można otrzymać w następujących obszarach: zarządzanie i organizacja,  organizacja,  ICT,  finansemarketing,  eksport,  prawo-podatkidoradztwo techniczno-środowiskowe. Cały czas zgłaszają się kolejne jednostki doradcze, jest więc z czego wybierać.

 • Ile można zyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Wysokość grantu zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwo może uzyskać do 25 tys. zł, małe do 50 tyś. a średnie przedsiębiorstwo nawet do 75 tys. zl. Granty udzielane są w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

W konkursie o grant preferowane są firmy zlokalizowane na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej województwa pomorskiego, wpisujące się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i projekty realizowane przez podmioty działające na rynku co najmniej 3 lata albo zatrudniające minimum 5 pracowników na umowę o pracę. Szczegóły na: https://www.arp.gda.pl/2168,iii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrumREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRetro Granie w Tczewie 2022 – 4 września
Następny artykułProgram – profilaktyka raka prostaty