Zakończyły się działania w ramach instrumentu elastyczności. Projekt „FYRTEL DZIAŁA-MY” spotkał się dużym zaangażowaniem mieszkańców osiedla Zatorza oraz Starego Miasta. Podwórka mieszkańców zostały wyposażone między innymi w place zabaw dla dzieci, ławki donice, nasadzenia roślin, domki dla zwierząt. Na terenie miasta powstało także kilka murali – m.in. przy ulicy Podgórnej, pod wiaduktem przy  ulicy Jana z Kolna oraz przy ul. Wąskiej. Odbył się mini koncert muzyki klasycznej, a także warsztaty ,,I Ty też możesz’’, które miały miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy na Zatorzu i Starym Mieście.

Zadanie realizowane jest przez Fundację To i Co z Tczewa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „FYRTEL DZIAŁA-MY”. Działanie to jest dofinansowane w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudynek przy ul. Sadowej – jeszcze jedno mieszkanie czeka na najemcę
Następny artykułDotacje dla organizacji pozarządowych – w tym roku już ponad 3 mln zł