Miasto Tczew co roku  przekazuje dotacje na działania organizacji pozarządowych. Organizacje pozyskują wsparcie w drodze konkursu. W tym roku  przyznane zostały już dotacje na łącznie ok. 3,1 mln zł w następujących zakresach:

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 9 tys. zł

– kontynuacja pracy Klubu Rodzinnego ZATORZE – 117 tys. zł

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 285 tys. zł

– ochrona zdrowia – 50 tys. zł

– pomoc społeczna – 260 tys. zł

– przeciwdziałanie patologiom społecznym –  1 327 100 zł

– kultura fizyczna i sport (sport młodzieżowy) – 695 tys. zł

– kultura fizyczna i sport (sport seniorski) – 345 tys. zł

– upowszechnianie turystyki – 5 tys. zł.

Wśród beneficjentów są m.in.

– Fundacja Pokolenia,

– Stowarzyszenie Klub Abstynenta SAMBOR

– Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana”

– Parafialny Zespól Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Św.

– Tczewskie Stowarzyszenie AIKIDO AIKIKAI

– Związek Harcerstwa Polskiego

– Kurkowe Bractwo Strzeleckie

– Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

– Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

– Polski Komitet Pomocy Społecznej

– Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA

– Fundacja Domu Kultury

– Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek

– Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

– Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

– Stowarzyszenie „Na Krańcu Świata”

– Stowarzyszenie „Annapurna”

– Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane

– Fundacja uWAŻNI

– Caritas Diecezji Pelplińskiej

– Fundacja dla Tczewa

– Stowarzyszenie Pro-Art.

– Polski Związek Niewidomych

– Stowarzyszenie „Kolory Życia”

– Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

– Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Obfitość”

– Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

– Bank Żywności w Tczewie

– MKS Gryf Tczew

– UKS Skoczek – SP 11

– UKS Orły Tczew

– KKS Unia Tczew

– KS Wisła Tczew

– UKS Karate Tradycyjnego

– Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

– MKS Sambor

– Towarzystwo Miłośników Koszykówki „Pomorze”

– UKS „Dwójka”

– KS Arkadia

– Sportowy Klub Karate Senshi

– KS Pogoń Tczew

– Klub Piłkarski Pomorzanka

– UKS „Piątka” – SP 5

– UKS Krawiec – SP 10

– Fundacja To i Co

– Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SAMBOR

– Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBOR

– Klub Sportowy POGOŃ.

W kolejnych miesiącach ogłoszone zostaną kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych dotyczące organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, edukacyjnej opieki wychowawczej, sportu seniorskiego, wsparcie psychoterapeutyczne.

(na zdjęciu: wiceprezydent Tczewa Adam Urban podpisuje umowę o dofinansowaniu KS Wisła Tczew)

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFYRTEL DZIAŁA-MY – podwórkowe place zabaw, murale, koncert, warsztaty
Następny artykułZlot Mustangów dla Kuby – tego nikt się nie spodziewał