Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia 2024 r. wpłynął jeden wniosek o przyznanie dotacji w roku bieżącym:

  • obiektu wpisanego do rejestru zabytków:
    • wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej (gotyckiej) na ścianie Kaplicy Świętych Niewiast w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie (nr w rej. zab. A/563)

Wniosek poddany zostanie analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych i merytorycznych).

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wnioskodawca powiadomiony zostanie pisemnie o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.

W budżecie na 2024 r. na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.”REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczew gra z WOŚP – 27-28 stycznia
Następny artykułWażne dla taksówkarzy