Dotacje na remont zabytków – termin składania wniosków przedłużony do końca marca.

375

Prezydent Miasta Tczewa, na podstawie §4 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, ogłasza dodatkowy termin do dnia 31 marca 2023 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, do realizacji w roku bieżącym.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzór formularza wniosku określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konserwatorem Zabytków Miasta Tczewa (pod nr telefonu 58 77 59 312 lub drogą mailową: haase@um.tczew.pl).”REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOgłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące naboru do Rządowego Programu Ochrony Zabytków
Następny artykułBezpieczne ferie – spotkanie z funkcjonariuszką Straży Miejskiej