PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap).

PROGRAM: Program Wieloletni pod nazwą Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Środki budżetu państwa.

TERMIN REALIZACJI: maj – listopad 2015 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedsięwzięcie objęło budowę drogi klasy G (ul. Nowosuchostrzycka), o długości 446 m.b. łączącej ul. Żwirki z ul. Jagiellońską w Tczewie. Inwestycja jest ostatnim etapem jednego z kluczowych założeń komunikacyjnych tzw. trasy obwodowej śródmiejskiej łączącej ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91).

Droga – przedmiot niniejszego wniosku, posiadać będzie jezdnię o dwu pasach ruchu o szerokości 3,50 m z chodnikami dla pieszych 2,50 m oddzielone pasem zieleni szerokości od 1,50 do 3,00 m i ścieżką rowerową szerokości 2,00m. W ostatnim etapie budowy ulicy zaprojektowano dwie zatoki autobusowe w obu kierunkach ruchu.

W ramach zadania zostanie również wykonana przebudowa sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 (ul. Jagiellońska). W ramach przebudowy skrzyżowania planuje się wykonanie wydzielenie pasa lewoskrętu na drodze wojewódzkiej oraz budowę sygnalizacji świetlnej.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu: 3 861 958,27 PLN
Koszty kwalifikowane: 3 252 715,30 PLN
Dotacja z NPPDL – Etap II. (50 %): 1 626 357,00 PLN
Wkład własny Gminy Miejskiej Tczew: 1 626 358,30 PLN
w tym wkład Partnera Projektu (Starostwo Powiatowe w Tczewie): 1 000 000,00 PLN
Koszt niekwalifikowany: 609 242,97 PLN

OSOBY DO KONTAKTU:

Wojciech Rytlewski
Inspektor
Telefon: 58 531-64-66
e-mail: rytlewski@um.tczew.pl

Ewa Pryba
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Tel.: 58 77 59 379
email: pryba@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew
Następny artykułSięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew