Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowej Polski – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020.

Całkowity koszt zadania: 4 765 132 PLN

Wartość dofinansowania: 976 800 PLN

Termin realizacji: 02.2019 – 05.2020

Efekty rzeczowe

W ramach zadania inwestycyjnego uzyskano następujące efekty rzeczowe: zbudowano 4-torową bieżnię okrężną o długości 400 m i nawierzchni z poliuretanu, 6-torową bieżnię prostą o długości 130 m i nawierzchni z poliuretanu stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, 2 dwuścieżkowe skocznie do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzyż, dwustronną skocznię do skoku o tyczce, 2 rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem, boisko piłkarskie o wymiarach 100 x 64 m i nawierzchni z trawy naturalnej, rzutnię rozgrzewkową  do pchnięcia kulą; wykonano drenaż, odwodnienie liniowe i system nawadniania; wykonano również roboty branży elektrycznej oraz dotyczące zagospodarowania terenu

Kontakt:

Wydział Rozwoju Miasta

tel. 58 77-59-379REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBędzie dotacja za dawny PGR?
Następny artykułCKiS – wydarzenia odwołane i przeniesione