XLVIII sesja Rady Miejskiej – 29 września

214

W czwartek, 29 września o godz. 10.00 rozpocznie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 sierpnia 2022 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za wrzesień 2022 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 sierpnia do 28 września 2022 r.
 1. Część druga:
 2. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały za 2021 rok oraz za I półrocze 2022 roku.                 
 3.  Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2022 r.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa za                              I półrocze 2022 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2022-2026,
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
  1.  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok,
  1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2022-2034,
  1.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2022,
  1.  zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Opiekuńczego.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoncert, którego nie można przegapić
Następny artykuł„Dla Ukrainy” – filmy dla dzieci