Wybory ławników do sądów powszechnych

108

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie informuje, iż w bieżącym roku upływa kadencja  ławników sądów powszechnych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wyboru nowych ławników.

Ławników do sądów powszechnych wybiera Rada Miejska, zgodnie z ustalonym limitem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, w terminie do końca października 2023 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin – prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie miasta Tczewa w terminie do 30 czerwca 2023r.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.bip.tczew.pl w zakładce Wybory / Wybory ławników. Można je również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Plac Marszałka Józefa  Piłsudskiego 1. 

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/7657/wybory_lawnikowREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Lata 20., lata 30. na WYNOS!” – koncert na Pl. Hallera – 24 czerwca
Następny artykułZmiana organizacji ruchu na Starym Mieście – propozycja