W sobotę, 1 kwietnia o godz. 11.00 zapraszamy na wielkanocne spotkanie tczewian na Suchostrzygach, skwer przy ul. Żwirki (przy fontannie).

W programie m.in.:

– konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną z elementami kociewskimi

– występy artystyczne

– malowanie wielkich pisanek

– warsztaty plastyczne dla dzieci

– poczęstunek dla mieszkańców.

Konkurs na tradycyjna palmę wielkanocną

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie. Jego celem jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych, kultury regionalnej Kociewia oraz rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców miasta Tczewa.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Tczewa.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech osobnych kategoriach:

– I kategoria – przedszkola oraz świetlice środowiskowe (praca zbiorowa),

– II kategoria – szkoły podstawowe (praca zbiorowa),

– III kategoria – pozostali mieszkańcy miasta, w tym osoby indywidualne, rodziny, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje.

Kryteriami konkursu są:

walory artystyczne (różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, pomysł, oryginalność oraz tradycyjne techniki tworzenia palm wielkanocnych),

nawiązanie do tradycji regionu Kociewia (np. poprzez wykorzystanie elementów haftu kociewskiego, nawiązanie kolorystyką itp.)

Palmy konkursowe należy dostarczyć 1 kwietnia na godz. 10:30 na teren rekreacyjny przy Fontannie na ul. Żwirki na Suchostrzygach. Do każdej palmy wielkanocnej powinna być dołączona informacja zawierająca czytelne dane autora/autorów (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres).

Zasady przyznawania nagród

Wyboru najlepszych palm oraz podziału nagród dokona Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez Organizatora.

Przewiduje się maksymalnie 3 nagrody rzeczowe w kwocie do 1 000 zł dla każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Wielkanocnego Prezydenta – 1 kwietnia ok. godz. 12:00.

Organizator: Urząd Miejski w Tczewie

Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna, Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki, Zakład Usług Komunalnych, Straż Miejska, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Tczew

Regulamin konkursuREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRuszyła rejestracja firm i pracowników do 7 edycji konkursu Rowerem do Pracy!
Następny artykułKreatywne warsztaty – witamy wiosnę! – 26 marca w CKiS