Na razie  obie ulice – Kreta i Podgórna, są rozkopane, ale jeszcze w tym roku zmienią się w urokliwe zakątki tczewskiej starówki.

Wszystko to dzięki inwestycji samorządu miasta wpartej z funduszy unijnych. Łączny koszt obu inwestycji to 3 mln zł. Na obu ulicach już rozpoczęły się prace ziemne.

Przebudowę ul. Krętej (ok. 60 m) realizuje firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gd. Koszt inwestycji to  1 mln zł. Ul. Podgórną (ok. 100 m) przebudowuje  Firma Budowlano –Drogowa PRASBET z Grudziądza za 2 mln zł. Inwestycje, z ramienia miasta, prowadzi Zakład Usług Komunalnych.

Planowane zakończenie inwestycji przesunie się o ok. 2 miesiące ze względu na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym.

Prace są realizowane zgodnie z propozycjami  wyłonionymi podczas konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”. Konkurs ogłoszony przez prezydenta Tczewa został rozstrzygnięty w 2017 r.

Zakres prac przy obu ulicach jest podobny. To gruntowana przebudowa obu ulic wraz z infrastruktura podziemną, utworzenie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie elementów małej architektury ( ławki, balustrady, donice), zagospodarowanie zielenią, wykonanie oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Podgórną, przy ul. Podgórnej wykonane zostaną zatoki postojowe.

Inwestycje są realizowane w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegającego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana rozkładu jazdy – remont mostu w ciągu ul. Łąkowej
Następny artykułKolejne tablety, laptopy i kamery trafią do tczewskich szkół