W ramach programu Zdalna Szkoła+ Miasto Tczew po raz drugi skorzystało z dofinansowania i zakupiło 93 tablety, 33 laptopy, 16 kamerek internetowych, 5 tabletów graficznych oraz 50 kart z dostępem do Internetu.

Sprzęt zostanie przekazany do końca wakacji uczniom i nauczycielom tczewskich szkół podstawowych. Wartość projektu oszacowano na 154 500 zł, a dofinansowanie wyniosło 100 % poniesionych wydatków.

Zadanie zostało sfinansowane w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUlice Kręta i Podgórna w trakcie realizacji
Następny artykuł23 lipca – zamknięcie mostku na ul. Łąkowej, ruch pieszy bez zmian