Pod koniec lipca rozpoczęła się przebudowa mostu nad Kanałem Młyńskim, w ciągu ul. Łąkowej.

Inwestycja jest związana z budową  ostatniego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. Most przy ul. Łąkowej, ze względu na bardzo zły stan techniczny, wymagał pilnej przebudowy. Prace  polegają na  wyburzeniu istniejącej konstrukcji i zastąpieniu jej nową, a także na dobudowaniu brakującego odcinka drogi dla rowerów od mostku w górę ul. Łąkową.

Jak informuje Marcin Górny z Miejskiego Zarządu Dróg,  wykonane już zostały roboty rozbiórkowe ustroju nośnego oraz przyczółków mostu wraz z posadowieniem obiektu. Zabezpieczono kolizję sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego biegnącego nad Kanałem Młyńskim na czas trwania budowy nowego obiektu mostowego. Rozpoczęto zabijanie ścianek szczelnych dla wykonania docelowego posadowienia przyczółków mostu. Wykonano rozbiórkę nawierzchni części nawierzchni ulicy Łąkowej, gdzie realizowana jest przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej. Równocześnie realizowana jest przebudowa kolizji sieci i urządzeń gazowych.  

Termin zakończenia prac to koniec grudnia br. i do tego czasu przejazd ulica Łąkową będzie utrudniony.  Objazdy poprowadzone zostały ul. Malinowską i drogą krajową nr 91. Ruch pieszy na czas trwania robót odbywa się za pośrednictwem tymczasowo zorganizowanego przejścia pieszego przez stary most kolejowy wiodący do dawnej stoczni rzecznej.

Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej i przebudowa mostku nad Kanałem Młyńskim to inwestycja samorządu miasta Tczewa. Z ramienia miasta prowadzi ja Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Roka  Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Koszt zadania to 3,4 mln zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: “Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I”
Następny artykułKręta i Podgórna – prace zakończą się jesienią