Trwa przebudowa ulic Krętej i Podgórnej na tczewskiej starówce.

Jest to inwestycja samorządu miasta wparta z funduszy unijnych. Łączny koszt obu zadań to 3 mln zł. Pierwotnie zakończenie prac planowano na koniec lipca – przy ul. Krętej i koniec sierpnia – przy ul. Podgórnej. Niestety, z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym, planowane zakończenie inwestycji przesunie się o ok. 2 miesiące.

Obecny stan prac przedstawia się następująco:

● przy ul. Krętej  wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.  Trwają prace związane z budową nowej linii oświetlenia oraz przebudową kolizji energetycznych, a także prace konstrukcyjno-budowlane związane z ustawianiem murów oporowych i konstrukcji elementów małej architektury.  

● przy ul Podgórnej: wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, kończy się przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej. Trwają roboty elektryczne – budowa oświetlenia drogowego. Rozpoczęto wykonywanie prac drogowych w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz montażu elementów ulicy.

Zakres prac przy obu ulicach jest podobny. To gruntowana przebudowa obu ulic wraz z infrastruktura podziemną, utworzenie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie elementów małej architektury ( ławki, balustrady, donice), zagospodarowanie zielenią, wykonanie oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę monitoringu wizyjnego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Podgórną, przy ul. Podgórnej wykonane zostaną zatoki postojowe.

Inwestycje są realizowane w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegającego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTrwają prace przy ul. Łąkowej
Następny artykułNowe oświetlenie