Wkrótce rozpoczną się prace przy zagospodarowywaniu terenu osiedlowego (między blokami a Kanałem Młyńskim) przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego.


Zakres prac obejmuje m.in.: budowę alejek spacerowych – ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej. Koszt zadania to blisko 304 tys. zł.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBędzie mniej azbestu
Następny artykułPierwszy budynek na Sadowej – już za rok