Podczas kwietniowej sesji, Rada Miejska w Tczewie podjęła pakiet uchwał pomocowych adresowanych do przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek  epidemii koronawirusa.

Blisko 60 tczewskich przedsiębiorców zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie terminów płatności lub zwolnienia z podatku od nieruchomości. Szacowana kwota pomocy  na okres do 8 czerwca sięga 277 tys. zł.

Do 8 czerwca, w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wpłynęło:

  • 16 wniosków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – szacowana wartość pomocy to ponad 65 tys. zł
  • 2 wnioski od osób prawnych – szacowana wartość pomocy to ok. 3,8 tys. zł

W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wpłynęło:

  • 29 wniosków od osób fizycznych – szacunkowa wartość pomocy to ok. 47 tys. zł
  • 2 wnioski od osób prawnych – szacunkowa wartość pomocy to ok. 4,2 tys. zł.

Ponadto  o pomoc w trybie ordynacji podatkowej art. 67a (pomoc de minimis) wpłynęło 8 wniosków od osób prawnych, w tym 5 w sprawie umorzenia podatku (szacowana wartość pomocy to 84,5 tys. zł)  oraz 3 wnioski w sprawie odroczenia rat podatku na łącznie 72 tys. zł.  Wnioski wpłynęły również od 3 osób fizycznych.

Kolejna uchwała pomocowa dotyczy umarzania i udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Na podstawie tej uchwały, o pomoc zwróciło się ok 25  przedsiębiorców – ich wnioski są aktualnie analizowane.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFlex Poland pomaga w walce ze skutkami Covid-19
Następny artykułPorządek obrad sesji Rady Miejskiej w Tczewie